Försäljning, installation & service

inom fastighetsautomation tele, larm & säkerhet telekom & data sol- & vindinstallationer dokumentation projektering konstruktion

Vi automatiserar och digitaliserar fastigheter med smarta och hållbara lösningar för framtiden.

Våra tjänster

Fastighetsautomation

Vi utför installationer och service med behovsanpassade lösningar av fastighetssystem , IoT och anläggningar som skapar stor kundnytta. Vi erbjuder möjligheten att genom endast en plattform styra, automatisera och övervaka olika typer av fastigheter som bostäder, kontor, produktions- och specialfastigheter.

Tele, larm och säkerhet

Vi erbjuder säkerhetssystemslösningar som uppfyller högt ställda krav på funktionalitet i en avancerad miljö som är användarvänligt, systemoberoende och driftsäkert. Vi förenklar anläggningen med endast en plattform för att övervaka och styra underordnade typer av signalsystem, larmsystem och så vidare.

Telekom och data

Vi utför installationer och service av passiva fastighetsnät från datauttag till driftsättning av switchar. Vi hjälper till att integrera fastighetens nätverks/ IT -miljö med fastighetens övriga tekniska anläggningar.

Sol- och vindinstallationer

Vi erbjuder helhetslösningar som uppfyller högt ställda krav på funktionalitet och driftsäkerhet under lång tid. Svensktillverkade avancerade solceller med marknadens högsta verkningsgrad.Erbjuder även försäljning och hjälp med batterilagring

Dokumentation, projektering och konstruktion

Vi utför projektering, dokumentation samt konstruktionsritningar för samtliga typer av fastighetssystem och telekom/datanät.
Vilka vi är

Vår policy: kvalitén kommer alltid först

Med intelligenta styr och övervakningssystem gör vi verksamheten smartare hos kunder med höga krav på effektivitet, tillgänglighet och säkerhet.

I en tid när teknikutvecklingen går allt snabbare, öppnas det upp nya möjligheter.

Under flera år har systerbolaget RITEK arbetat kundnära med lösningsinriktade konsultuppdrag inom Telekom, Larm och säkerhet. För att kunna ta sig an en större roll i att skapa värde för våra kunder bildades Sensecom där vi nu tillsammans kan erbjuda en samlad och bred kompetens och skapa stor kundnytta med ett väl utvecklat helhetstänk i våra tjänster

Vi sätter alltid kunden i centrum
Vi skapar det bästa resultatet genom samarbete, kommunikation och kvalité
Vi är flexibla och lösningsorienterade för att kunna leverera den bästa möjliga slutprodukten
Vi värderar kvalité över kvantitet och vi värdesätter kundens mål och krav högst
Referenser

Våra kunder finns över hela Norrland

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Vår arbetsprocess

Steg 1

Vi utför kontrollbesiktning och förstudie av fastighetens tekniska system och utrustning med rapport innefattande fel, brister och med rekommendationer för åtgärder.

Steg 2

Vi planerar, projekterar och tillhandahåller anläggningsdokumentation och konstruktionsritningar.

Steg 3

Vi installerar, driftsätter och servar både fältsystem och överordnade managmentssystem.

Steg 4

Vi utför kontrollbesiktningar och upprättar slutdokumentation.

Följ oss på sociala medier

Våra samarbetspartners:

logo Noctu

Kom i kontakt

med oss

id06 Marcus

Marcus Eriksson

Verksamhetschef
Reinhold_isaksson

Reinhold Isaksson

Affärsområdeschef