Om oss

Vår policy: kvalitén kommer alltid först

Med intelligenta styr och övervakningssystem gör vi verksamheten smartare hos kunder med höga krav på effektivitet, tillgänglighet och säkerhet.

I en tid när teknikutvecklingen går allt snabbare, öppnas det upp nya möjligheter.

Under flera år har systerbolaget RITEK arbetat kundnära med lösningsinriktade konsultuppdrag inom Telekom, Larm och säkerhet. För att kunna ta sig an en större roll i att skapa värde för våra kunder bildades Sensecom där vi nu tillsammans kan erbjuda en samlad och bred kompetens och skapa stor kundnytta med ett väl utvecklat helhetstänk i våra tjänster

Vi sätter alltid kunden i centrum
Vi skapar det bästa resultatet genom samarbete, kommunikation och kvalité
Vi är flexibla och lösningsorienterade för att kunna leverera den bästa möjliga slutprodukten
Vi värderar kvalité över kvantitet och vi värdesätter kundens mål och krav högst