Våra tjänster

Fastighetsautomation

Vi utför installationer och service med behovsanpassade lösningar av fastighetssystem , IoT och anläggningar som skapar stor kundnytta. Vi erbjuder möjligheten att genom endast en plattform styra, automatisera och övervaka olika typer av fastigheter som bostäder, kontor, produktions- och specialfastigheter.

Tele, larm och säkerhet

Vi erbjuder säkerhetssystemslösningar som uppfyller högt ställda krav på funktionalitet i en avancerad miljö som är användarvänligt, systemoberoende och driftsäkert. Vi förenklar anläggningen med endast en plattform för att övervaka och styra underordnade typer av signalsystem, larmsystem och så vidare.

Telekom och data

Vi utför installationer och service av passiva fastighetsnät från datauttag till driftsättning av switchar. Vi hjälper till att integrera fastighetens nätverks/ IT -miljö med fastighetens övriga tekniska anläggningar.

Sol,vind & Batterilagringsinstallationer

Vi erbjuder helhetslösningar som uppfyller högt ställda krav på funktionalitet och driftsäkerhet under lång tid. Svensktillverkade avancerade solceller med marknadens högsta verkningsgrad.Erbjuder även försäljning och hjälp med batterilagring

Dokumentation, projektering och konstruktion

Vi utför projektering, dokumentation samt konstruktionsritningar för samtliga typer av fastighetssystem och telekom/datanät.

Vill du veta mer om våra tjänster?